Administrare

Burlacu Ina

Departamentul pentru Administrare duce evidența finaciară, asigură întreţinerea imobilului, inventarierea bunurilor, amenajarea teritoriului, organizarea lucrului de construcţie a clădirii bisericii, precum și evidența și distribuirea ajutoarele umanitare. Departamentul este condus de un administrator care face parte din comitetul bisericii. Administratorul supraveghează activitatea contabilului, casierului și ale altor angajați ai bisericii. Administratorul întocmește rapoarte lunare privind activitățile administrative și lucrările desfăşurate în biserică.