Caticheza – pregătire pentru botezul noutestamental

Pentru mai multe detalii, contactați păstoru bisericii,

Daniel Banaru – 069067244

caticheza