Departamente

Slujirea în biserica Speranța se efectuiază prin intermediul  departamentelor  conduse de cîte un prezbiter ales și ordinat pentru slujirea în biserică. La momentul actual în biserică funcționează următoarele departamente:
1) Evanghelizare şi misiune
2) Familie
3) Educație
4) Tineret
5) Muzică
6) Administrare